Směšovací zařízení KNIGHT - MX102P

Směšovací zařízení KNIGHT - MX102P

Zařízení KNIGHT - MX102P
- slouží pro ředění koncentrátů a přípravu pracovních roztokům ovládání pomocí tlačítek


dezinfekce, nemocniční hygiena