Skinman Soft Protect

Skinman Soft Protect

 Skinman Soft Protect    
Dezinfekční přípravek na ruce s plnou virucidní účinností.
                    
•nová receptura speciálně vyvinutá pro opakovanou a častou dezinfekci
•garance plné virucidní účinnosti                    
•obsahuje vitamin E, panthenol a glycerin                    
•přátelské působení na pokožku, vhodný pro časté a opakované aplikace                        
                    
Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:    89 g etanolu
Další látky pro péči o pokožku:  vitamin E, panthenol, glycerin

POUŽITÍ:

               

Test účinnosti

 

 

 

expozice

testováno proti

 

EN 1500

hygienická dezinfekce rukou

20 sec

přechodná mikroflóra pokožky

EN 12791

chirurgická dezinfekce rukou

90 sec

resistentní mikroflóra pokožky

EN 13727

baktericidní

 

15 sec

bakterie

 

 

EN 13624

účinnost proti kvasinkám

15 sec

kvasinky

 

 

EN 14476

plná virucidní účinnost

2 minuty

Adenoviry, Polioviry (vč.HAV)

EN 14476

účinnost proti Norovirům

15 sec

testováno na Noroviru myši

EN 14476

účinnost proti Rotavirům

15 sec

 

 

 

Metodika RKI/DVV

 

účinnost proti obaleným virům

 

15 sec

 

Vaccinia viry a BVDV

EN 14348

tuberkulocidní účinnost

20 sec

Mycobacterium tuberculosis

                       

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na suchou kůži a důkladně rozetřete. Necháte působit po předepsanou expoziční dobu, při čemž po celou tuto dobu musí být pokožka rukou plně smočená (vlhká).      

Pokyny pro použití:

  • výborně se osvědčilo dávkování pomocí pákového nástěnného dávkovače Dermados S pro lahve    500 ml a Dermados L pro lahve 1 litr. U obou lze měnit velikost dávky - 0,5 ml, 1 ml a 1,5 ml
  • dávkovat lze i pumpičkou, případně z lahve umístěné v držáku
  • skladovat v originálním balení při teplotě -10° C až +25° C

Oblast použití:

Skinman soft protect = jedno řešení pro všechny

  • ve všech zdravotnických zařízeních - v nemocnicích, zvláště na chirurgických odděleních,

     dialyzačních střediscích, v transfúzních stanicích, ambulancích apod.

-    v laboratořích

-    při výrobě ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu

-    pří péči o seniory a kojence

-    v provozovnách pedikúry, manikúry, kosmetiky apod.

Bezpečnostní pokyny:

H224  Extrémně hořlavá kapalina a páry

P210  Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy – Zákaz kouření

P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený

P235  Uchovávejte v chladu

P403  Skladujte na dobře větraném místě

Doba použitelnosti:   24 měsíců

Balení:             5 litrů kanystr

                         1 litr  PE EURO láhev

    500 ml PE EURO láhev

 

dezinfekce, nemocniční hygiena