Sekusept® forte

Sekusept® forte

Sekusept forte -  kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastů, vhodný též k dezinfekci endoskopů a fíbroskopů.

Sekusept forte je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

-    účinný proti bakteriím (včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a     sporám

     -     po předčištění Sekuseptem pulver dochází k likvidaci spor již při nízké koncentraci roztoku Sekuseptu forte

-     krátká doba expozice, zvláště při použití ultrazvuku

-     dobrá čistící schopnost, příjemně voní

-     nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze

-     zvláště vhodný pro termolabilní materiály, např. anesteziologické příslušenství

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu forte:    3,75 g     glutaraldehydu
                                                                                      11,10 g     formaldehydu
                                                                                        2,70 g     alkylbenzyldimethylamoniumchloridu
                                                                                      12,00 g     glyoxalu

Doporučené ředění Sekuseptu forte  při použití

koncentrace (%)

doba expozice

Dezinfekce nástrojů  (včetně TBC)

1,50

3,00

4,00

1 h

30 min

15 min

- virus hepatitidy B         profylaxe                    

                                 

                                      s použitím ultrazvuku

1,50

4,00

1,50

4,00

15 min

10 min

10 min

5 min

                                      riziková oblast

                                    

                                      s použitím ultrazvuku

1,50

4,00

1,50

4,00

1 h

20 min

15 min

10 min

- jiné druhy virů         Adenovirus, Coxsackie virus, Papovavirus

                                  HIV

3,00

1,50

30 min

5 min

Vyšší stupeň dezinfekce

 

1,50

5,00

6 h

1 h

Pokyny pro použití:

-     před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou

-     nepřidávat jiné čistící prostředky

-     použité předměty se vloží do předem připraveného roztoku Sekuseptu forte, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé smočení

-     po předepsané době expozice se předměty z roztoku vyjmou a opláchnou vodou, při vyšším stupni dezin­fekce sterilní destilovanou

      vodou, a uloží se clo sterilních zakrytých nádob

-     roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách, roztok pro dezinfekci se připravuje každý den čerstvý, roz­tok pro vyšší stupeň dezinfekce lze používat a uchovávat max.14 dní

-     roztok Sekuseptu forte lze použít pro vyšší stupeň dezinfekce nástrojů předem předčištěných v roztoku Sekuseptu pulver, v případě flexibilních endoskopů je však nutno pro předčištění použít Sekusept plus, Sekusept aktiv nebo Sekusept extra N, Sekusept pulver není pro ně vhodný!

-     skladovat v originálním balení při teplotě –10oC až +25oC

Bezpečnostní pokyny:

-     při práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, chránit ruce, oči

-     potřísněnou pokožku opláchnout vodou, potřísněný oděv odložit

  • při zasažení očí vyplachovat intenzívně tekoucí vodou, vyhledat lékaře, při náhodném požití vypít větší množství vody a vyhledat lékaře

-     chránit před dětmi!

-     koncentrát nevylévat do odpadu

Doba použitelnosti:     36 měsíců

Balení:                            6 I PE kanystr

                                       2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

dezinfekce, nemocniční hygiena