Sekusept® aktiv

Sekusept® aktiv

Sekusept aktiv - vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně endoskopů.

Sekusept aktiv je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

  • nová receptura - výrazný a rychlý účinek
  • neobsahuje aldehydy
  • pro manuálně prováděnou dezinfekci, ultrazvukové lázně, mycí poloautomaty
  • vynikající materiálová snášenlivost - pH pracovního roztoku 8
  • zcela rozpustný, bez zbytkových reziduí
  • možnost kontroly koncentrace účinné látky (testovací proužky)
  • bezpečný a ekologický

Spektrum účinnosti:  baktericidní (vč. TBC), virucidní (vč. HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio),

        fungicidní, sporicidní

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:                50 g peruhličitanan sodný

Další složky: neionogenní tenzidy, inhibitory koroze, komplexotvorné látky, parfemační přísady

Oblast použití:

Pro aktivní čištění a dezinfekci zdravotnického instrumentária včetně endoskopů, anesteziologického příslušenství apod. ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích, farmaceutické výrobě atd.

Návod k použití:

K přípravě pracovních roztoků používejte přiloženou odměrku (30 ml = 20 g) a dávkujte 20 g prášku do jednoho nebo dvou litrů vody. Nadávkujte příslušné množství prášku do vody, roztok občas promíchejte a nástroje začněte vkládat po uplynutí 15 minut. Vložené nástroje musejí být zcela ponořeny. Maximální pozornost věnujte odstranění vzduchových bublin u nástrojů a příslušenství obsahujících dutiny. Po uplynutí expoziční doby vyjměte nástroje z roztoku a opláchněte důkladně vodou. Pracovní roztok připravujte denně čerstvý.

Koncentrace stručně:  1 litr vody a 1 měrka á 20 g = 2 % pracovní roztok, 2 litry vody a 20 g = 1 % pracovní roztok

Spektrum účinnosti přípravku  Sekusept aktiv

koncentrace  (%)

doba expozice

 

Baktericidní , Fungicidní, Tuberkulocidní, Virucidní

(včetně HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio

 

 

 

2

 

1

 

15 min

 

60 min

Sporicidní

2

15 min

 

Skladování:

Skladujte v uzavřeném originálním obalu při teplotách od 0°C do 25°C.

Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných

částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu. Bližší informace viz. bezpečnostní list.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců

Balení: 6 kg kbelík s odměrkou

            1,5 kg dóza v kartonu 4 kusy

dezinfekce, nemocniční hygiena