Peresal®

Peresal®

PERESAL - dezinfekční a čistící prostředek pro hemodialyzační přístroje i ostatní zdravotnické přístroje s trubkovým vedením. Vyniká vysokou účinností, způsobuje rozpouštění vápenných nánosů.

PERESAL  je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

 • kompletní spektrum účinnosti ABCTMV
 • dezinfekce a čištění probíhají v jednom jediném kroku
 • pracovní roztok odmývá vnitřní usazeniny v přístrojích

Spektrum účinnosti: baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV) a sporicidní

Složení:  peroxid vodíku, kyselina octová,  kyselina peroctová, stabilizátor, inhibitor koroze

Obsah účinných látek ve 100 g koncentrátu:                         4 g kyselina peroctová,  26 g peroxid vodíku

Účinnost PERESALU proti

koncentrace

doba expozice

bakteriím, mykobakteriím, plísním,

virům (včetně HBV a HIV) a sporám

 

30 ml do 1 l vody

 

10 minut

Návod k použití:

Při dezinfekci a čištění postupujte podle pokynů konkrétního výrobce dialyzačního zařízení.

Koncentrát ani roztok nikdy nekombinujte s žádnými jinými čistícími prostředky, kyselými látkami ani s horkou vodou.

Pracovní roztok připravte naředěním koncentrátu studenou vodou. Doporučená koncentrace je 3% s expoziční dobou 10 minut. Používáním Peresalu provádíte čištění i dezinfekci, odmýváte vnitřní vápenné usazeniny přístroje a předcházíte jejich tvorbě.

Po ukončení dezinfekce a proplachu proveďte detekční zkoušku dokonalého vypláchnutí přístroje následujícím způsobem:zvlhčete testovací indikační proužek odtékající proplachovací vodou po dobu asi 5 sekund. Jde o identický testovací proužek, který se v rámci portfolia ECOLAB používá také pro výrobky Sekusept aktiv a Sekusept easy, jehož aktivní vrstvu tvoří potaš v kombinaci s jodidem draselným. Pozorujte barevné změny – v případě žlutého zabarvení proužku je zařízení náležitě propláchnuto. Nedokonalé propláchnutí se projeví na testeru fialovým zabarvením.

Kontakt s krví pacientů představuje v rámci dialyzačního pracoviště vysoké riziko možné infekce

jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál. Zodpovědné ošetření dialyzačního zařízení výrobkem PERESAL  je nutný krok

 • ke spolehlivé ochraně osob
 • a také k ohleduplnému zacházení a tím i k dlouhotrvající kvalitě a funkčnosti přístroje

Jaké jsou nesporné přednosti výrobku PERESAL ?

Jaké jsou jeho výhody pro uživatele ?

 • kompletní spektrum účinnosti
 • nejvyšší stupeň bezpečí
 • účinnou látkou je kyselina peroctová ,
 • kyselý charakter produktu
 • rozpouštění vápenných nánosů, které se běžně vyskytují uvnitř vedení přístrojů
 • nízká vodivost přípravku
 • nezpůsobuje odchylku měřící jednotky
 • propracovaná receptura, harmonická rovnováha složek
 • vynikající materiálová snášenlivost
 • jednoznačné potvrzení důkladnosti proplachu testem
 • spolehlivá ochrana před reziduální kontaminací
 • výrobek je 100% koncentrát
 • ekologické a ekonomické řešení

ÚČINNÉ PROTI HBV - OVĚŘENO NA ZÁKLADĚ MADT

MADT = Morphologic Alteration and Desintegration Test.

Vědecky ověřená testovací metoda úbytku HbsAg

- povrchového antigenu  hepatitidy B – působením dezinfekčního přípravku.

Doba použitelnosti:   při dodržení doporučených skladovacích podmínek, tj. v uzavřeném originálním obalu při teplotě do 30°C, je životnost výrobku 12 měsíců.

Balení:  kanystr 6 l     

dezinfekce, nemocniční hygiena