Incidin Pro

Incidin Pro

Incidin Pro

kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů: na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod.

Incidin pro je deklarován jako zdravotnický prostředek.

Výhody pro uživatele:

 • vynikající čistící a dezinfekční účinnost při nízké koncentraci a krátké expozici
 • široké spektrum účinnosti
 • 100% materiálová snášenlivost vůči všem čištěným materiálům
 • je vhodný pro čištění a dezinfekci kovů, lina, PVC, gumy, keramiky a plastů
 • neobsahuje aldehydy

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu Pro:           

10,0 g 2-fenoxyetanolu, 8 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3diaminu,

7,5 g benzalkoniumchloridu

Doporučené ředění pro použití

koncentrace  ( % )

doba expozice

Testovací normy

účinnost proti bakteriím a kvasinkám

0,25

5 min   

EN 13727*

omezeně virucidní (vč. HIV, HBV, HCV)

0,25

0,50

30 min

15 min

 

tuberkulocidní

2,0

4,0

2 hod

60 min

EN 14348

DGHM 2001

Účinnost proti malým neobaleným virům:

 

 

Noroviry

1,0

60 min

EN 14346*

 

1,5

30 min

 

Rotaviry

1,0

60 min

 

Adenoviry

2,0

60 min

DVV 2008

Polyomaviry

1,5

15 min

 

* test v zátěži

 

 

 

 

Oblast použití:

 • veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře
 • výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků
 • komunální hygiena veřejných zařízení - hotely, lázně, sportoviště, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry aj.

Pokyny pro použití:

 • před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou
 • nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek
 • plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha
 • 10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m2 podle stupně znečištění
 • použité mopy a hadry po ukončení práce vyprat (nejlépe v horké vodě) a vysušit

Bezpečnostní pokyny:

R 22 Zdraví škodlivý při požití (H302), R 35 Způsobuje těžké poleptání (H314), R36 Dráždí oči, R 51 Toxický pro vodní organismy (H 400), S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S26 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

Skladování:

 • uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C.

Doba použitelnosti:

Balení: 6 I PE kanystr  , 2 l PE láhev s integrovaným dávkovačem

dezinfekce, nemocniční hygiena