Incidin® liquid

Incidin® liquid

Incidin liquidtekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem.

Incidin liquid je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

  • jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti
  • snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům
  • neředí se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua
  • neobsahuje aldehydy !
  • jeho složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu

Spektrum účinnosti:

baktericidní, fungicidní, virucidní (omezené spektrum virů vč. HBV, HIV) a tuberkulocidní

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:  35 g 2-propanolu, 25 g n-propanolu

Oblast použití:

Incidin liquid se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, je ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a při přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme jej i pro  práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Lze jej použít pro rychlou a bezpečnou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných vůči alkoholům.

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste pomocí suché buničiny nebo nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm (40 ml/m2)

na dezinfikované plochy a nechejte jej zaschnout.

Použití

doba expozice

Plošná dezinfekce – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe

5 minut

Účinnost proti HBV, HIV

2,5 minuty

Při podezření na TBC

5 minut

Účinnost proti:

 

Adeno

5 minut

Papova

10 minut

Vaccinia

5 minut

Účinnost proti rotavirům

1 minuta

Účinnost proti plísním

5 – 30 min

Bezpečnostní upozornění:

R10: Hořlavý.

R41: Nebezpečí vážného poškození očí.

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nestříkejte do otevřené ho ohně nebo na žhavé předměty. Elektrické přístroje vypojte ze zásuvky, příp. prověřte jejich ochranu vůči explozi.

Skladování:

Skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a temném místě při teplotách do 25°C.

Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte

u příslušného okresního úřadu.

Minimální trvanlivost: 48 měsíců

Balení: 5 I PE kanystr baleno v kartonu po 2 ks,

            1l PE láhev baleno v kartonu po 12 ks s jedním kusem rozprašovače

dezinfekce, nemocniční hygiena