Incidin® foam

Incidin® foam

Incidin foam kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí přípravek pro zdravotnictví k ošetření předmětů z citlivých materiálů, ideální pro péči o inkubátory, vyšetřovací křesla a lůžka v ordinacích. Skvělý i pro oblast solárií. Inovační pěnová aplikace !

Incidin foam je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

  • široké spektrum účinnosti a rychlé působení
  • čistota a současně i ohleduplnost vůči ošetřovanému materiálu
  • obsahuje látky šetrné k pokožce, nedráždí, nealergizuje, neobsahuje aldehydy
  • zaručena bezpečnost pro pacienta i pro zdravotnický personál
  • slouží k přímému použití, neředí se, pěnová forma zabraňuje vzniku aerosolu
  • příjemná svěží parfemace umocňuje pocit dokonalé čistoty
  • odpovídá nejmodernějším hygienickým požadavkům a evropským standardům

Spektrum účinnosti:

baktericidní (včetně TBC), fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV, Rota, Vaccinia, Adeno, Papova)

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:

0,01 g glukoprotamin, 0,2 g KAS, 20,0 g 2-propanol, 10,0 g ethanol 

Další složky:                          

kationaktivní tenzidy, pomocné látky, parfemace

Oblast použití:

Pro rychlou a účinnou dezinfekci a očištění všech předmětů z kovů, plastů, pro použití na lakované povrchy, polykarbonáty, polysulfonáty, akrylátové sklo apod. Přípravek je ideální pro péči o inkubátory,  vyšetřovací křesla v zubních ambulancích a lůžka v ordinacích. Doporučujeme i pro ostatní  zdravotnická zařízení, tj. lázně, ozdravovny, léčebny, penziony pro seniory, ústavy sociální péče, pro laboratoře, farmaceutickou výrobu apod.

Návod k použití:

Přípravek je určen k okamžitému použití. Neředit! Přípravek aplikujte na povrch/ plochu postřikem ze vzdálenosti asi 30 cm. Nechejte působit po předepsanou dobu a následně takto ošetřený  povrch setřete čistou, nejlépe netkanou textilií. Alternativou je použití koncentrovaného přípravku na textilní hadřík, kterým důkladně setřete ošetřovaný povrch/ plochu a necháte působit do zaschnutí.

Dezinfekční účinek

Expoziční doba

Baktericidní

60 sekund

Fungicidní

30 sekund

Tuberkulocidní

5 minut

Virucidní     

                     Vaccinia

                     Adeno

                     Papova

                     Rota virus

                     HBV, HIV

 

60 sekund

60 sekund

30 sekund

30 sekund

5 minut

Bezpečnostní upozornění:

Xi - dráždivý

Obsahuje 2-propanol a ethanol.

R36   Dráždí oči.

R10   Hořlavý.

S2     Uchovávejte mimo dosah dětí.

S25   Zamezte styku s očima.

S23   Nevdechujte aerosoly.

S26   Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování:  Skladujte v uzavřeném originálním obalu v temnu při teplotách od -10°C do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců

Balení: 5 I PE kanystr baleno v kartonu po dvou kusech

 0,75l PE láhev baleno v kartonu po 16 kusech společně se dvěma pěnovými aplikátory

dezinfekce, nemocniční hygiena