DEZINFEKCE NÁSTROJŮ

V současné době jsou to právě nástroje, které představují jednu z nejdůležitějších materiálních hodnot v celkových investicích nemocnic. Je tedy nezbytně nutné, aby dezinfekce pro tuto oblast zachovala funkci i hodnotu nástrojů po mnoho let a současně zajistila bezpečnost práce zdravotníků na daném pracovišti a bezvýhradnou jistotu pacientů . Ošetřování nástrojů vždy a všude podléhá legislativě, která se mění v čase a prostoru.

Celosvětový trend jednoznačně směřuje ke sjednocení lokálních nařízení a předpisů.          

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub (kvasinky)

B virucidní účinek na široké spektrum viru (včetně malých neobalených virů)

C inaktivace bakteriálních spór

T usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis (testováno v SZÚ Praha)

M usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií (v případě masivní kontaminace aviárními mikobakteriemi je nutno 

   expozici zdvojnásobit)

V fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísně), doloženo laboratorními expertízami.

Dezinfekce nástrojů

Peresal®

PERESAL - dezinfekční a čistící prostředek pro hemodialyzační přístroje i ostatní zdravotnické přístroje s trubkovým vedením. Vyniká vysokou účinností, způsobuje rozpouštění vápenných...

Sekusept® aktiv

Sekusept aktiv - vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně endoskopů. Sekusept aktiv je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Výhody pro uživatele: nová...

Sekusept® easy, Sekusept® easy aktivátor

Sekusept easy - nejvyšší kvalita ošetření pro endoskopy, nástroje a zdravotnické prostředky. Snadná příprava Skvělá materiálová snášenlivost Spolehlivý a rychlý antimikrobiální...

Sekusept® extra N

Sekusept extra N  - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. Sekusept extra...

Sekusept® forte

Sekusept forte -  kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastů, vhodný též k dezinfekci endoskopů a...

Sekusept® plus

Sekusept plus -  kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. Sekusept plus  je...

Seku® Zyme

Enzymatický detergent pro předčištění nástrojů a pomůcek včetně flexibilních endoskopů. Složení: 5 - 15% neionogenni tenzidy, glykol, enzymy, rozpouštědlo. Tento enzymatický detergent pro...

dezinfekce, nemocniční hygiena